اعضای هیات علمی

یعقوب محمودیان

change-logo

یعقوب محمودیان    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه