معاونت آموزشی دانشکده

                                                
 

 

 

دکتر شهرام فتاحی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی

دانشیار گروه اقتصاد

گرایش اقتصاد سنجی


  تلفن:38361370-083 
  فکس:38363627-083

ایمیل:
http://soc.razi.ac.ir/~sfattahi

شرح وظایف معاونت آموزشی

  1. -نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

  2. برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرای لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده

  3. نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

  4. نظارت بر ارائه دروس سرویس و حق التدریس ها

  5. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران زیر ربط  حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های آموزشی مصوب

  6. تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی