اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب

نام درس مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب
کد درس 1422228
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز