اعضای هیات علمی

« بازگشت

آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ

نام درس آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ
کد درس 1824115
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز