اعضای هیات علمی

« بازگشت

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

نام درس مقدمه ای بر سیالات محاسباتی
کد درس 1418289
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز