اعضای هیات علمی

« بازگشت

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

نام درس حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
کد درس 2016261
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز