اعضای هیات علمی

« بازگشت

جبر خطی عددی

نام درس جبر خطی عددی
کد درس 2016250
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز