اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد (آزمون سراسری و استعدادهای درخشان)

 
ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ کارشناسی ارشد 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی، در ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.19 تا 96.06.22) اقدام فرمایید.