آرشیو اخبار

معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی  دکتر عبدالحسین پرنو ایمیل:  a.parnow@razi.ac.ir   شماره تماس: 08334283270
اداری مالی- دانشکده شیمی
اداری مالی- دانشکده شیمی
معاونت اداری و مالی دانشکده   تلفن: 34274559-083   ایمیل:   
اداری مالی-دانشکده ادبیات
اداری مالی-دانشکده ادبیات
معاونت اداری و مالی دانشکده دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه   تلفن:4283908(831)98+  
ریاست دانشکده علوم اجتماعی
ریاست دانشکده علوم اجتماعی
        دکتر فرهاد دانش نیا   ریاست دانشکده علوم اجتماعی    دانشیار گروه علوم سیاسی      ...
ریاست دانشکده دامپزشکی
ریاست دانشکده دامپزشکی
سرپرست دانشکده دکتر علی اصغر مقدم ایمیل:moghaddam@razi.ac.ir تلفن: 8324042، 8322599،8330701 831 98 فکس: 8320041 831 98
ریاست دانشکده شیمی
ریاست دانشکده شیمی
رئیس دانشکده   آقای دکتر محسن ایراندوست   تلفن: 34274559-083   ایمیل:  mirandoust ☻ razi ☺ ac ☺ ir    
ریاست دانشکده فنی
ریاست دانشکده فنی
رئیس دانشکده دکتر محسن حیاتی   تلفن:4274530(833)98+   ایمیل: hayati@razi.ac.ir    
اداری مالی-دانشکده علوم
اداری مالی-دانشکده علوم
معاونت اداری و مالی دانشکده     تلفن:  ایمیل:   
اداری مالی-دانشکده علوم ورزشی
اداری مالی-دانشکده علوم ورزشی
معاونت اداری و مالی دانشکده
نمایش 2,001 - 2,010 از 2,029 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 203