آرشیو اخبار

معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
   دکتر سیاوش قلی پور ...
معاونت دانشجویی دانشکده دامپزشکی
معاونت دانشجویی دانشکده دامپزشکی
معاونت دانشجویی دانشکده رئیس: طیبه نجاتی کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی: کیانوش دهنوی
معاونت دانشجویی دانشکده شیمی
معاونت دانشجویی دانشکده شیمی
معاونت دانشجویی دانشکده آقای بهنام صدیقی   تلفن:   ایمیل:   
معاونت دانشجویی دانشکده ادبیات
معاونت دانشجویی دانشکده ادبیات
معاونت دانشجویی دانشکده دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه   تلفن:4359049(831)98+  
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی               دکتر حسن ذوالفقاری   تلفن:34267633 پست الکترونیکی:  ...
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
                                     ...
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی  و اجرایی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دکتر علی حیرانی ایمیل:  Iliaheirani2004@gmail.com   شماره تماس: 08334283275
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر علیرضا زبرجدی
معاونت دانشجویی دانشکده علوم ورزشی
معاونت دانشجویی دانشکده علوم ورزشی
معاونت دانشجویی دانشکده
نمایش 1,971 - 1,980 از 2,021 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 203