اخبار و تازه ها

اولین نشست علمی
اولین نشست علمی "زلزله ، مدیریت بحران ، دورنمای آینده"
اولین نشست علمی  " زلزله ، مدیریت بحران ، دورنمای آینده "   با حضور استاندار محترم کرمانشاه و مدیران دستگاه های اجرایی استان، با تأکید بر آموخته های زلزله اخیر استان و گذشته و در راستای به روزرسانی دانش فنی، مهارتی و معطوف نمودن توجه...
گزارش زلزله ازگله، ویرایش سوم (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)
گزارش زلزله ازگله، ویرایش سوم (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)
زمین لرزه شامگاه 21 آبان ماه 1396 با بزرگای گشتاوری 7.3 یکی از بزرگتریم و مخرب ترین زمین لرزه های دو دهه اخیر ایران است که بیش از نیمی از ایران را به لرزه درآورد و منجر به از بین رفتن جمع کثیری (436 نفر) از هم استانی های عزیزمان شد. در راستای شهر...
گزارش مقدماتی زلزله ازگله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)
گزارش مقدماتی زلزله ازگله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)
گزارش مقدماتی زمین لرزه ازگله توسط پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد. براساس این گزارش مطابق با نقشه گسلهای فعال کشور رویداد زمینلرزه اخیر در مجاورت  شهر ازگله می تواند مرتبط با جنبایی گسل پیشانی کوهستان باشد. مراکز مختلف لرزه...
گزارش زلزله ازگله (مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران)
گزارش زلزله ازگله (مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران)
زلزله بیست و یکم آبان ماه "ازگله" به بزرگی 7/3 بدلیل عمق کانونی نسبتا کم آن در مناطق وسیعی از دو کشور ایران و عراق حس شده است. متاسفانه هم استانی های عزیزمان در شهرها و توابع سرپل ذهاب، قصرشیرین و ثلاث بابجانی  بیشترین تلفات و خسارات را...
آرشیو خبرها