جمعه 4 فروردين 1396   22:26:50
:.

ليل

جلسه هم انديشي معاونت فرهنگي و رياست و معاونين دانشكده فني با بازديد كنندگان دانشگاه ليل يك (LiLLE1) فرانسه

گلنور

نشست همكاري بين شركت گلنور و دانشكده فني مهندسي

پست پروداكشن

كارگاه و سمينار تخصصي عكاسي و «پست پروداكشن»

نشست هم انديشي

نشست هم انديشي رئيس دانشكده فني مهندسي با انجمن هاي علمي دانشجوئي دانشكده فني مهندسي

بازديد از اداره كل فني حرفه اي كرمانشاه

بازديد رئيس و اعضاي هيات علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي از اداره كل فني حرفه اي استان كرمانشاه

گروه مهندسي برق
گروه مهندسي شيمي
گروه عمران
گروه كامپيوتر
گروه معماري
گروه مكانيك
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)