پنجشنبه 10 فروردين 1396   19:01:30

معرفي مركز فناوري اطلاعات

تاريخچه

مركز فناوري اطلاعات دانشگاه در سال 1378 توسط يك خط 19.2kb/sec از طريق مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات تاسيس گرديد . سپس اين خط در سال 1379 به يك خط 64kb/sec از طريق سازمان پزوهشها ارتقا يافت و متعاقبا در سال 1380 اين خط تا 256kb/sec توسعه داده شد . اما با توجه به عدم وجود زير ساختهاي مخابراتي دانشگاه ارتباط را توسط يك لينك بين المللي از طريق شركت Cyber Route هلند با پهناي باند 1mb/sec برقرار نمود . و هم اكنون اين مركز داراي يك ارتباط 34mb/sec از طريق مخابرات مي باشد .  

بستر شبكه دانشگاه شامل بستر فيبر نوري وwireless مي­باشد. هم اكنون دانشكده هاي علوم,فني مهندسي،ادبيات و علوم انساني,تربيت­بدني و مجموعه خوابگاه هاي پرديس از طريق فيبر نوري و دانشكده هاي كشاورزي و علوم اجتماعي از طريق wireless ارتباط دارند. واحد فناوري اطلاعات مسوليت راه­اندازي,پشتيباني و نگهداري كلاسترهاي محاسباتي دانشگاه را بر عهده دارد.كلاستر محاسباتي دانشگاه از سال 1391 با توان محاسباتي Gflops 400 شروع به فعاليت نموده است كه بزودي تا Tflops 3افزايش خواهد يافت.
                  


سرويس هاي ارائه شده توسط مركز فناوري اطلاعات

  • نگهداري و برقراري ارتباط اينترنت دانشگاه
  • نگهداري و برقراري ارتباط اينترنت شبكه دانشكده ها
  • سرويس دهي به اعضاي هيات علمي و دانشجويان
  • نگهداري و بروزآوري صفحه وب دانشگاه
  • سرويس دهي و پاسخ گويي به كاربران خط تلفني و پست الكترونيكي
  • ارائه كارگاه هاي آموزشي مرتبط با استفاده اينترنت و نرم افزارهاي مربوطه


پروژه هاي انجام شده توسط مركز فناوري اطلاعات


پروژه هاي در دست اجرا مركز فناوري اطلاعات.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)