جمعه 4 فروردين 1396   22:18:40
:.

كاربرگ هاي تحصيلات تكميلي
 برنامه دوساله كارشناسي ارشد
درخواست برگزاري بازديد علمي
درخواست تأييديه كميته اخلاق كار با حيوانات(ورد)
درخواست تأييديه كميته اخلاق كار با حيوانات(پي دي اف)
برنامه چهارساله دوره دكتري
كاربرگ ارسال پروپوزال مصوب در گروه آموزشي(ورد)
كاربرگ ارسال پروپوزال مصوب در گروه آموزشي(پي دي اف)
كاربرگ درخواست تغيير اعضاي كميته راهنمايي و مشاوره پايان نامه
گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري
 
كاربرگ هاي آموزشي
كاربرگ هاي تسويه حساب پژوهانه


 كاربرگهاي مالي جهت تسويه حساب كمك هزينه پايان نامه ها

تاييديه دارايي
شرح هزينه پايان نامه
شيوه نامه تسويه مالي پايان نامه
صورتجلسه آژانس ونمونه گيري
فرم درخواست خريدوانبار
نامه استادراهنمابه رييس پرديس

كاربرگ 1 درخواست ارائه خدمات از واحد تاسيسات

كاربرگ 2 درخواست ارائه خدمات از واحد تاسيسات
كاربرگ ترفيع استحقاقي اعضاي هيأت علمي(ورد)
كاربرگ ترفيع استحقاقي اعضاي هيأت علمي(پي دي اف)
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)