آرشیو اخبار

معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
   دکتر سیاوش قلی پور ...
معاونت دانشجویی دانشکده دامپزشکی
معاونت دانشجویی دانشکده دامپزشکی
معاونت دانشجویی دانشکده رئیس: طیبه نجاتی کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی: کیانوش دهنوی
معاونت دانشجویی دانشکده شیمی
معاونت دانشجویی دانشکده شیمی
معاونت دانشجویی دانشکده آقای بهنام صدیقی   تلفن:   ایمیل:   
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی               دکتر حسن ذوالفقاری   تلفن:34267633 پست الکترونیکی:  ...
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر علیرضا زبرجدی
معاونت پژوهشی دانشکده شیمی
معاونت پژوهشی دانشکده شیمی
معاونت پژوهشی دانشکده آقای دکتر مصطفی فیضی   تلفن: 34277464-083   ایمیل: Faizi.c ☻ gmail ☺ com  
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
                                     ...
معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی
معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی
معاونت پژوهشی دانشکده  دکتر فرید رضایی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی  و اجرایی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دکتر علی حیرانی ایمیل:  Iliaheirani2004@gmail.com   شماره تماس: 08334283275
Showing 1,971 - 1,980 of 2,021 results.
Items per Page 10
of 203