رئیس دانشگاه

  مشاور و مدیر حوزه مدیریت

  دکتر جمال فتح الهی


   


  سمت : مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
  تحصیلات : دکتری علوم اقتصادی
  مرتبه علمی : استادیار
  ایمیل:

   

  تلفن: 2- 34274501-83-98+

   

  فکس: 34274503-83-98+