آرشیو اخبار

ریاست دانشکده دامپزشکی
ریاست دانشکده دامپزشکی
سرپرست دانشکده دکتر علی اصغر مقدم ایمیل:moghaddam@razi.ac.ir تلفن: 8324042، 8322599،8330701 831 98 فکس: 8320041 831 98
ریاست دانشکده فنی
ریاست دانشکده فنی
رئیس دانشکده دکتر محسن حیاتی   تلفن:4274530(833)98+   ایمیل: hayati@razi.ac.ir    
اداری مالی-دانشکده ادبیات
اداری مالی-دانشکده ادبیات
معاونت اداری و مالی دانشکده دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه   تلفن:4283908(831)98+  
ریاست دانشکده علوم ورزشی
ریاست دانشکده علوم ورزشی
  رئیس دانشکده دکتر بهرام یوسفی ایمیل : Bahramyoosefi@yahoo.com تلفن:08334283272
اساتید دانشکده کشاورزی
اساتید دانشکده کشاورزی
لیست اساتید دانشکده کشاورزی • گروه ترویج و آموزش کشاورزی امیر حسین علی بیگی حسین آگهی عبدالحمید پاپ زن علی اصغر میرک زاده فرح ناز رستمی قبادی کیومرث زرافشانی ...
اساتید دانشکده شیمی
اساتید دانشکده شیمی
لیست اساتید دانشکده شیمی شیمی آلی ابراهیم   سلیمانی عبدالحمید علیزاده فرحت السادات ...
اساتید دانشکده دامپزشکی
اساتید دانشکده دامپزشکی
لیست اساتید دانشکده دامپزشکی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی عبدالعلی چاله چاله یاسر شهبازی زهرا مینوش سیاوش حقیقی مهردادپویان مهر نادر گودرزی فرید رضایی محمد هاشم نیا ...
اساتید دانشکده ادبیات
اساتید دانشکده ادبیات
 اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی               گروه الهیات : ...
اساتید دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
اساتید دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
علوم سیاسی مسعود اخوان کاظمی محمد ابوالفتحی قدرت احمدیان   طهماسب علی پوریانی فرهاد ...
اساتید دانشکده فنی
اساتید دانشکده فنی
لیست اساتید دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق آرش احمدی ابولفضل فیروزه حمدی عبدی رضا کیهانی سید وهاب الدین مکی...
Showing 2,001 - 2,010 of 2,021 results.
Items per Page 10
من 203