آرشیو اخبار

معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی
معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر فرید رضایی تلفن: ایمیل:
معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی
معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر سعید عباسی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده  کشاورزی: دکتر فرحناز رستمی
معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                     دکتر فیروز مجرد تلفن:34267125 پست...
معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم
معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم
  دکتر سلیمان خزائی سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تحصیلات : دکتری آمار ریاضی مرتبه علمی : استادیار ایمیل : s.khazaei @razi.ac.ir تلفن...
معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی  دکتر عبدالحسین پرنو ایمیل:  a.parnow@razi.ac.ir   شماره تماس: 08334283270
معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی
معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی
                   ...
معاونت آموزشی دانشکده شیمی
معاونت آموزشی دانشکده شیمی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده آقای دکتر مصطفی فیضی   تلفن: 34277464-083   ایمیل: Faizi.c ☻ gmail ☺ com  
معاونت آموزشی دانشکده فنی
معاونت آموزشی دانشکده فنی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده             دکتر رضا آقایاریی              تلفن:4274530(833)98+ ...
اداری مالی-دانشکده علوم
اداری مالی-دانشکده علوم
معاونت اداری و مالی دانشکده     تلفن:  ایمیل:   
ریاست دانشکده ادبیات
ریاست دانشکده ادبیات
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی                   دکتر مجتبی بیگلری تلفن:34261545    ...
Showing 1,991 - 2,000 of 2,026 results.
Items per Page 10
من 203