جمعه 4 فروردين 1396   22:23:15
انتصاب دكتر تورج زيني وند به عنوان مدير گروه آموشي زبان و ادبيات عرب

دكتر محمدابراهيم اعلمي آل آقا، رييس دانشگاه رازي، در حكمي دكتر تورج زيني وند (عضو محترم هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني) را به مدت دو سال به عنوان  مدير گروه آموشي زبان و ادبيات عرب منصوب كرد.

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)