جمعه 4 فروردين 1396   22:29:48
متون عمومي

   اداره روابط عمومي

   شرح وظايف واحد:

   ايجاد ارتباط با مخاطبين وسازمانها و انتقال آن به دانشگاهيان و ايجاد ارتباط دانشگاهيان با يكديگر
   


                                                  
تصاوير نام و نام خانوادگي پست سازماني  تلفن مستقيم نمابر شماره اتاق
داريوش غفاري    رييس اداره روابط عمومي 34274504 34274504 4
 
سحر محمدي كارشناس ارتباطات 34274504 34274504 3
جعفر آقايي كارشناس سمعي و بصري 34274504 34274504 4    تماس باما:

    آدرس:كرمانشاه-باغ ابريشم-دانشگاه رازي-ساختمان گلستاب فرهنگ و ادب واحد 3و4 اداره روابط عمومي
    تلفن واحد:مستقيم 34274504-083،نمابر 34274504-083  
  ايميل واحد: publicrelation@razi.ac.ir 
كدپستي: 6714967346

 

   اداره روابط عمومي

   شرح وظايف واحد:

   ايجاد ارتباط با مخاطبين وسازمانها و انتقال آن به دانشگاهيان و ايجاد ارتباط دانشگاهيان با يكديگر
   


                                                  
تصاوير نام و نام خانوادگي پست سازماني  تلفن مستقيم نمابر شماره اتاق
داريوش غفاري    رييس اداره روابط عمومي 34274504 34274504 4
 
سحر محمدي كارشناس ارتباطات 34274504 34274504 3
جعفر آقايي كارشناس سمعي و بصري 34274504 34274504 4    تماس باما:

    آدرس:كرمانشاه-باغ ابريشم-دانشگاه رازي-ساختمان گلستاب فرهنگ و ادب واحد 3و4 اداره روابط عمومي
    تلفن واحد:مستقيم 34274504-083،نمابر 34274504-083  
  ايميل واحد: publicrelation@razi.ac.ir 
كدپستي: 6714967346

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)